Hlavní stránka

Mateřská škola v době letních prázdnin bude v provozu od 1.7.-26.7., 19.8.-29.8. 2024

Od 29.7.-16.8., 30.8. 2024 bude provoz mateřské školy přerušen.

Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2.9. 2024


Odhlašování a přihlašování dětí pouze formou SMS na telefonní číslo +420 704 556 954
Pondělí: do 7:00 hod.
Další dny: Vždy den předem do 12:00 hod.

Naše mateřská škola se nachází v okrajové (západní) části města, v blízkosti základní školy a gymnázia.

MŠ Jevíčko je 4 třídní. Ve třech třídách jsou děti stejných věkových skupin, čtvrtá třída je heterogenní (smíšená). Každá třída má své logo a název:

 • Koťátka
 • Sluníčka
 • Kapříci
 • Berušky

Nachází se ve dvou budovách spojených chodbami. Je tak oddělena část hospodářská a část, ve které se nacházejí třídy. Budovu obklopuje zahrada s pískovišti, průlezkami a skluzavkami. Pro sportovní vyžití mohou učitelky s dětmi využívat hřiště, které je vedle MŠ v prostoru sídliště.

 • Taneční chvilka
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Sportovky
 • Muzikoterapie

Moderní formy výuky v MŠ Jevíčko III, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017466

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 343.800,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ
 • Projektový den ve výuce MŠ

Poděkování

Máme tu opět září a s ním i nástup dětí do mateřské školy.
Letos čekalo děti na školní zahradě překvapení v podobě nového hracího domečku, který nám sponzorsky zakoupila firma Czech Blades.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za všechny děti, které budou domeček s radostí využívat ke svým hrám.

Mlčochová Dita, ředitelka MŠ