Hlavní stránka

Metodika k otevírání škol – mateřské školy  


Aktuální oznámení


Zápis 2020

Oznámení o přijetí do MŠ 2020-21


Vážení rodiče nově přijatých dětí,

dostavte se prosím dne 17. 6. 2020 v době od 9.00 do 13.00 do kanceláře MŠ (zelená budova) k vyřízení formalit potřebných k nástupu vašeho dítěte do mateřské školy.

Přineste si s sebou „Příkaz k povolení inkasa“ s platností nejpozději od srpna 2020 na číslo našeho účtu: 35-7619670237/0100 (pokud si budete zadávat i měsíční limit, je nutné si zadat minimálně 900,- Kč). Příkaz si můžete vyřídit přímo ve vaší bance nebo přes internetové bankovnictví.
Vezměte si i rodné číslo dítěte.

Ostatní informace Vám budou sděleny přímo na místě.

Děkujeme!


MŠ se bude otevírat dne 25. 5.

Provoz MŠ od 25. 5. 2020 a jeho podmínky:

 • při prvotním příchodu je nutné donést vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bez tohoto prohlášení nebude dítě od rodiče převzato)

 • denně budeme provádět ranní filtr – děti s náznaky infekce dýchacích cest nepřijmeme

 • do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění(rýma, kašel…) – učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů

 • pokud trpí vaše dítě např. alergickou rýmou, je nutné donést potvrzení od alergologa

 • stravování bude probíhat v běžném režimu za zvýšených hygienických opatření

 • děti ani pedagogické pracovnice mateřské školy(dle manuálu vydaného MŠMT), nemusí v prostorách školky nosit roušky

 • pokud počasí dovolí, bude probíhat většina aktivit na zahradě MŠ – prosíme o vhodné oblečení dětí

 • prosíme rodiče o zvážení všech rizikových faktorů, jako jsou oslabená imunita dětí, astma, pobyt se seniory ve stejné domácnosti

 • zvažte, zda je pobyt vašeho dítěte ve školce nutný

 • přihlášení, nebo odhlášení vašeho dítěte na 25. 5. posílejte nejpozději do 19. 5. formou SMS ta telefonní číslo 704 556 954 (vedoucí stravování).

 • V této situaci je z hygienických důvodů zakázáno brát si do MŠ vlastní hračky

 • při příchodu a odchodu dětí bude rodičům přístup do šatny umožněn pouze jednotlivě

 • před vstupem do MŠ je povinna si dospělá osoba natřít ruce dezinfekcí

Metodika k otevírání škol – mateřské školy


Zápis 2020

Oznámení o přijetí do MŠ 2020-21

 1. Zápis 2020 – Úvodní informace
 2. Zápis 2020 – Přihláška – [Přihláška ve formátu Word „doc“]
 3. Zápis 2020 – Čestné prohlášení
 4. Zápis 2020 – Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Od úterý 17.3. až do
odvolání bude MŠ
z důvodu prevence šíření
koronavirové infekce
ZAVŘENA !

Pro vystavení ošetřovného
v souvislosti u zavřením MŠ se
dostavte do kanceláře ředitelky
MŠ dne 17.3.2020 v době od 9.00
do 11.00 hod. Po tomto datu je
možné kontaktovat paní ředitelku
na tel. čísle 739 452 185.

Vzor vyplnění žádosti o ošetřovné


Vítejte na stránkách
Mateřské školy Jevíčko

Obrázek medvídka


Fotky z rekonstrukce 2018

 


Poděkování

Máme tu opět září a s ním i nástup dětí do mateřské školy.
Letos čekalo děti na školní zahradě překvapení v podobě nového hracího domečku, který nám sponzorsky zakoupila firma Czech Blades.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za všechny děti, které budou domeček s radostí využívat ke svým hrám.

 

Mlčochová Dita, ředitelka MŠ


Důležité informace

Provozní doba
je od 6:00 do 16:30
Děti přivádějte do 8:30, poté bude MŠ uzamčena!
Děti, které jdou domů po obědě, si vyzvedněte 11:45 – 12:15
Děti, které jdou domů po spaní až od 14:15

Odhlašování a přihlašování dětí pouze formou SMS na telefonní číslo +420 704 556 954
Pondělí: do 7:00 hod.
Další dny: Vždy den předem do 12:00 hod.

Charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v okrajové (západní) části města, v blízkosti základní školy a gymnázia.

MŠ Jevíčko je 4 třídní. Ve třech třídách jsou děti stejných věkových skupin, čtvrtá třída je heterogenní (smíšená). Každá třída má své logo a název:

 • Koťátka
 • Sluníčka
 • Kapříci
 • Kosáčci

Nachází se ve dvou budovách spojených chodbami. Je tak oddělena část hospodářská a část, ve které se nacházejí třídy. Budovu obklopuje zahrada s pískovišti, průlezkami a skluzavkami. Pro sportovní vyžití mohou učitelky s dětmi využívat hřiště, které je vedle MŠ v prostoru sídliště.

Barevné fixy

Zájmové činnosti v naší školce

Country tance

Hra na zobcovou flétnu

Cvičení s Patem a Matem

Šikovné ručičky