Stravování a platby

Ceny

Strava – Děti 3-6 let

Svačina – ráno 9 Kč
Oběd 20 Kč
Svačina – odpoledne 9 Kč

Strava – Děti 7 let

Svačina – ráno 9 Kč
Oběd 23 Kč
Svačina – odpoledne 9 Kč

Školné

Školné 250 Kč

Platba stravy se provádí přes účet.

Školné se platí měsíčně přes účet.
Od školného jsou osvobozeni předškoláci a děti z rodiny, která je v hmotné nouzi (je potřeba donést písemné potvrzení z MÚ). Děti s odkladem školní docházky od září 2017 školné neplatí.