Školní rok 2008/09

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2008/09

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi

 • Jablíčkový den
 • Lístečkování
 • Tvořivá vánoční dílna
 • Rozsvěcení vánočního stromu
 • Vánoční besídky ve všech třídách MŠ

Akce pro děti v MŠ

 • V tomto období děti shlédly v MŠ několik divadelních představení a navštívil nás i kouzelník.
 • Přišli mezi nás i jevíčští policisté a beseda s nimi se dětem velice líbila.
 • Jako každoročně nás potěšil Mikuláš se svými pomocníky, který nás navštívil s nadílkou.

Účast dětí na akcích města Jevíčka

 • Děti ze III. oddělení vystoupily s kulturním programem na besedě pro důchodce.
 • Pěvecký kroužek předvedl své vystoupení na první adventní neděli v synagoze a u rozsvěcení vánočního stromu.
 • Děti z výtvarného kroužku se zapojily do soutěže, kterou pořádá Městské muzeum v Ústí nad Orlicí na téma Vánoce a Betlém. A svými výrobky potěšily i na Dárečkové neděli, kde jste si mohli jejich výrobky zakoupit jako drobné dárky.

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi

 • Jarní dílna – vynášení Morény

Akce pro děti v MŠ

V tomto období děti opět shlédly v MŠ několik divadelních představení a navštívil nás i kouzelník.

 • Návštěva hasičů s ukázkou hasící techniky.
 • Oslava MDD.
 • Výlet do ZOO v Olomouci.
 • Loučení se školním rokem.

Účast v soutěžích

 • Sportovní hry mateřských škol.
  • V regionálním kole v Moravské Třebové družstvo našich dětí obsadilo první místo a postoupilo do krajského kola v Pardubicích. Zde se děti umístily na pěkném sedmém místě.
 • Zůčastnili jsme se i několika výtvarných soutěží.

Účast dětí na akcích města Jevíčka

 • Vystoupení dětí s programem country tanců při příležitosti cyklistických závodů v Jevíčku.
 • Kulturní vystoupení v kině Astra k svátku matek.