Školní rok 2022/23

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2022/23

Výstava loutek v synagoze

Kapříci na věži

Berušky v muzeu

Berušky na věži

Divadlo v MŠ

Halloween v MŠ

Skupinky

Papoušci v MŠ

Mikuláš v MŠ

Vánoční dílna a rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční nadílka u Kapříků

Pečení perníčků u Berušek

Vánoční nadílka u Koťátek

Cvičení s bObles u Kapříků

Vánoční nadílka u Sluníček

Vánoční nadílka u Berušek

Divadlo

Divadlo v MŠ

Masopust u Kapříků

Masopust u Berušek

Masopust u Koťátek

Masopust u Sluníček

Kapříci v knihovně

Vynášení Morany

Hrátky v MŠ

Pečení perníčků u Kapříků

Velikonoční dílna v MŠ

Zakončení projektu čtenářské pregramotnosti: „Mami, tati, pojď si číst“

Kapříci ve škole

Ukončení Skupinek

Vystoupení tanečního kroužku

Dílna ke Dni matek

Sportovní hry mateřských škol

Divadlo v kulturním domě Astra

Den dětí u hasičů

Den dětí s městskou policií

Den dětí sladká odměna

Výlet Kapříci a Berušky

Návštěva v ZUŠ – Kapříci a Berušky

Výlet Koťátka

Návštěva výstavy v synagoze

Rozloučení se školním rokem a pasování na školáky

Výlet Sluníčka

Vystoupení dětí ze ZUŠ v MŠ