Hlavní stránka

Aktuální oznámení


Zápis do MŠ Jevíčko pro školní rok 2021/22

Zápis do MŠ Jevíčko pro školní rok 2021-22

Kritéria přijetí do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ 2021-22


Provoz MŠ od pondělí 12. 4. 2021

Mateřskou školu mohou od pondělí 12. 4. navštěvovat děti v posledním roce docházky (povinná předškolní docházka) a děti rodičů, jejichž zákonní zástupci jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Tito musí přinést potvrzení od zaměstnavatele!

Děti budou 2x týdně testovány antigenním testem. U tohoto testu bude přítomný zákonný zástupce dítěte a ten s dítětem vyčká na vyhodnocení testu. Pokud bude test vyhodnocen jako negativní, dítě může v MŠ zůstat.

Děti v mateřské škole nemusí mít roušku.

Od pondělí budou všichni předškoláci přihlášeni.

Pokud si budete chtít nechat dítě doma, je nutné odhlásit stravu do 7.00 hod. formou SMS vedoucí stravování na číslo: 704 556 954

S případnými dotazy kontaktujte ředitelku na čísle: 739 452 185


Aktuální informace k ošetřovnému


Vítejte na stránkách
Mateřské školy Jevíčko

Obrázek medvídka

Moderní formy výuky v MŠ Jevíčko III, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017466

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 343.800,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ
 • Projektový den ve výuce MŠFotky z rekonstrukce 2018

 


Poděkování

Máme tu opět září a s ním i nástup dětí do mateřské školy.
Letos čekalo děti na školní zahradě překvapení v podobě nového hracího domečku, který nám sponzorsky zakoupila firma Czech Blades.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za všechny děti, které budou domeček s radostí využívat ke svým hrám.

 

Mlčochová Dita, ředitelka MŠ


Důležité informace

Provozní doba
je od 6:00 do 16:30
Děti přivádějte do 8:30, poté bude MŠ uzamčena!
Děti, které jdou domů po obědě, si vyzvedněte 11:45 – 12:15
Děti, které jdou domů po spaní až od 14:15

Odhlašování a přihlašování dětí pouze formou SMS na telefonní číslo +420 704 556 954
Pondělí: do 7:00 hod.
Další dny: Vždy den předem do 12:00 hod.

Charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v okrajové (západní) části města, v blízkosti základní školy a gymnázia.

MŠ Jevíčko je 4 třídní. Ve třech třídách jsou děti stejných věkových skupin, čtvrtá třída je heterogenní (smíšená). Každá třída má své logo a název:

 • Koťátka
 • Sluníčka
 • Kapříci
 • Kosáčci

Nachází se ve dvou budovách spojených chodbami. Je tak oddělena část hospodářská a část, ve které se nacházejí třídy. Budovu obklopuje zahrada s pískovišti, průlezkami a skluzavkami. Pro sportovní vyžití mohou učitelky s dětmi využívat hřiště, které je vedle MŠ v prostoru sídliště.

Barevné fixy

Zájmové činnosti v naší školce

Country tance

Hra na zobcovou flétnu

Cvičení s Patem a Matem

Šikovné ručičky