Školní rok 2010/11

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2010/11

„Hrátky“ pro rodiče s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují

Vystoupení dětí z MŠ pro důchodce

Návštěvy v solné jeskyni „Pohádka“

Podzimní tvořivá dílna

Rozsvěcení vánočního stromu v zahradě MŠ

Návštěva Mikuláše a jeho pomocníků v MŠ

Dílna a vypouštění balonků s přáním Ježíškovi

Vánoční besídka v II. oddělení

Vánoční besídka ve III. oddělení

Vánoční besídka v I. oddělení

Putování za Betlémskou hvězdou, IV. oddělení

Divadlo

Karneval, II. oddělení

Tetiny v MŠ

Jarní dílna, zpívání a Moréna

Indiáni, IV. oddělení

Vystoupení dětí v kině – Den matek 2011

Sportovní hry MŠ – Moravská Třebová

Umístili jsme se na prvním místě!

Výlet do Vyškova

Krajské kolo sportovních her MŠ

Sovy v MŠ

Ukázková hodina angličtiny

V ekocentru (Bělá u Jevíčka)

Karneval v MŠ