Školní rok 2011/12

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2011/12

Divadlo pro rodiče s dětmi

Vystoupení dětí z MŠ pro důchodce

Kouzelníci v MŠ

Halloweenská dílna

Lampionový průvod

Rozsvěcování vánočního stromu

Divadlo

Mikuláš

Vypouštění balonků a dílna

Besídka III. oddělení

Besídka I. oddělení

Besídka II. oddělení

Besídka IV. oddělení

Vystoupení dětí v kině k 30. výročí otevření MŠ

Den otevřených dveří

Setkání bývalých i současných zaměstnanců MŠ

Jarní dílna

Vynášení Morény

Zpívání jaru

Sovy

Závody v Moravské Třebové

Děti z mateřské školy vyhrály 1. místo v regionálním kole Sportovních her MŠ

Hasiči

Jevíčkovění – bubnování v synagoze

Divadlo

Závody Pardubice

Divadlo o želváku Karlovi

Vystoupení ZUŠ v MŠ

II. oddělení – pirátská výprava

Výlet do planetária a muzea strašidel

Rozloučení se školáky

Průvod masek Jevíčkem