Školní rok 2013/14

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2013/14

Divadlo

Bramboriáda

Koncert smíšeného pěveckého sboru Cantilo v jevíčské synagoze s vystoupením Marušky Faltýnkové z MŠ

Vánoční tradice a rozsvěcení vánočního stromu

Mikuláš

Besídka u Sluníček

Besídka u Kapříků

Besídka u Kočiček

Besídka u Kosáčků

Vypouštění balonků

Divadlo

Masopust ve III. oddělení

Masopust v I. oddělení

Kapříci u Schmidtových

Divadlo

Čarodějnický rej

Vystoupení dětí z tanečního kroužku na cyklistických závodech

Vystoupení na dětském dnu

Kapříci a kosáci na výletě

Návštěva u hasičů

Rozloučení se školním rokem

Sportovky – zmrzka

Zvířata

Výlet koťátek

Rozloučení s angličtinou