Školní rok 2014/15

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2014/15

Divadlo

Zdravá pětka na návštěvě v MŠ

Putování za jablíčkem

Divadlo

Vánoční dílna a rozsvěcení vánočního stromu

Návštěva Mikuláše v MŠ

Vánoční posezení u Sluníček

Vánoční posezení u Koťátek

Vánoční posezení u Kosáčků

Vánoční posezení u Kapříků

Vypouštění balonků

Divadlo

Divadlo

Život v Africe

Masopust u Kapříků

Masopust u Kosáčků

Masopust u Koťátek

Masopust u Sluníček

Velikonoční dílna

Vynášení Morény

Pálení čarodějnic

Návštěva Dinoparku – Sluníčka a Kapříci

Rozloučení se školním rokem

Cesta za pokladem – Kosáčci