Školní rok 2020/21

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2020/21

Mikuláš v MŠ

Vánoční nadílka u Berušek

Vánoční nadílka u Kapříků

Vánoční nadílka u Sluníček

Masopust u Berušek

Masopust u Kapříků

Masopust u Koťátek

Masopust u Sluníček

Oslava dne dětí

Koťata na návštěvě v kravíně

Kapříci a Sluníčka – Výšlap do přírody

Návštěva policistů v MŠ

Výlet třídy Berušek

Návštěva dětí v ZUŠ

Pasování na školáky