Školní rok 2019/20

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2019/20

Divadlo

Zpívání na besedě s důchodci

Vánoční dílna a rozsvícení vánočního stromu

Zpívání na první adventní neděli u zámečku

Mikuláš

Divadlo vodník a čert

Vánoční besídka u Kapříků

Vánoční besídka u Kosáků

Vánoční besídka u Koťátek

Vánoční besídka u Sluníček

Divadlo o pirátech

Karneval u Kosáčků

Masopust

Kouzelník

Taneční vystoupení ZUŠ

Konec školního roku