Školní rok 2015/16

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2015/16

Kouzelník

Edukační skupinky (Skupinka č. 1)

Návštěva myslivců v MŠ

Edukační skupinky (Skupinka č. 2)

Halloween v MŠ

Vánoční dílna a rozsvěcení vánočního stromu

Mikuláš v MŠ

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi

Vánoční posezení u Kosáčků

Vánoční posezení u Sluníček

Vánoční posezení u Kapříků

Vánoční posezení u Koťátek

Vyhlášení vánoční soutěže

Masopust u Kapříků

Masopust u Kosáčků

Masopust u Koťátek

Masopust u Sluníček

Zakončení edukačních skupinek

Návštěva mobilního planetária v tělocvičně ZŠ

Pálení čarodějnic

Vystoupení tanečního kroužku na cyklistických závodech

Svatba u Sluníček

Výlet Koťátek do Bělé

Vystoupení tanečního kroužku na MDD

Výšlap Kosáků do přírody

Návštěva u hasičů

Výlet do Brna

Návštěva ZŠ – Koťátka

Rozloučení se školním rokem

Návstěva ZŠ – Kapříci

Průvod masek Jevíčkem

Ukončení tanečního kroužku