Školní rok 2016/17

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2016/17

Divadlo

Edukační skupinky

Bramboriáda

Tvoření se skřítkem Podzimníčkem (Kosáčci)

Vánoční tradice a rozsvěcení vánočního stromu

Mikuláš v MŠ

Besídka u Kapříků

Besídka u Kosáků

Besídka u Koťátek

Divadlo

Besídka u Sluníček

První sníh

Bobování a hry na sněhu – Kosáčci

Tvoření s paní Zimou

Bobování Kapři a Sluníčka

Masopustní veselice Kosáčci

Masopustní veselice Kapříci

Masopustní veselice Koťátka

Masopustní veselice Sluníčka

Divadlo

Jarní dílna a vynášení Morany

Ukončení edukačních skupinek

Velikonoce na zámečku

Vystoupení na cyklistických závodech

Vyrábění dárečků s tatínky

Děti z tanečního kroužku

Počteníčko

Návštěva hasičů

Návštěva ZŠ

Loučení se sportovkami

Výlet do ZOO Olomouc

Přírodovědná vycházka Kapříků

Počteníčko

Sluníčka na výletě do Bělé

Závěrečné vystoupení tanečního kroužku

Muzikoterapeutická pohádka – „Příběh starého dubu“

Rozloučení se školním rokem

Karnevalový průvod městem

Návštěva městské policie v MŠ

Přistání vrtulníku