Školní rok 2017/18

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2017/18

Budování nových sprch

Sponzorský dar – Domeček od Czech Blades

Divadlo

Divadlo

Strašidelné odpoledne

Kouzelník

Vánoční putování s koledou a rozsvícení vánočního stromu

Mikuláš v MŠ

Besídka u Kosáků

Besídka u Sluníček

Besídka u Koťátek

Besídka u Kapříků

Muzikoterapeutská pohádka o Studánkové víle

Divadlo

Divadlo – Máša a medvěd

Masopust u Kosáčků

Masopust u Kapříků

Masopust u Koťátek

Masopust u Sluníček

Kouzelník

Počteníčko 1

Hrátky

Počteníčko

Návštěva knihovny

Papoušci

Ukončení skupinek

Putování s Perníkovou chaloupkou

Výlet do divadla v Olomouci

Kouzelník

Vystoupení tanečního kroužku

Výlet do Brna (Kapříci a Sluníčka)

Rozloučení s tanečním kroužkem

Návštěva u hasičů

Výlet Koťátek

Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ

Divadlo – Kocour Modroočko

Rozloučení se školním rokem

Divadlo

Rekonstrukce školky