Školní rok 2018/19

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2018/19

Divadlo

Návštěva policie ČR

Skupinky

Hrátky

Skupinky

Hry pro rozvoj dětí – Beseda

Divadlo

Mikuláš

Vánoční nadílka

Vánoční přání 2018

Show Adolfa Dudka

Divadlo

Divadlo

Masopust

Jarní dílna

Divadlo

Vystoupení tanečního kroužku na ZMN

Ukončení skupinek

1. projektový den – Králíky

Divadlo

2. projektový den – Planetárium Brno

Rozloučení se školním rokem

Rozloučení s tanečním kroužkem