Školní rok 2016/17

Akce pořádané naší mateřskou školou ve školním roce 2016/17

Divadlo

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Edukační skupinky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Bramboriáda

Tvoření se skřítkem Podzimníčkem (Kosáčci)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Vánoční tradice a rozsvěcení vánočního stromu

Mikuláš v MŠ

Besídka u Kapříků

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Besídka u Kosáků

Besídka u Koťátek

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Divadlo

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Besídka u Sluníček

Nebyly nalezeny žádné obrázky

První sníh

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Bobování a hry na sněhu – Kosáčci

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Tvoření s paní Zimou

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Bobování Kapři a Sluníčka

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Masopustní veselice Kosáčci

Masopustní veselice Kapříci

Masopustní veselice Koťátka

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Masopustní veselice Sluníčka

Divadlo

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Jarní dílna a vynášení Morany

Ukončení edukačních skupinek

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Velikonoce na zámečku

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Vystoupení na cyklistických závodech

Vyrábění dárečků s tatínky

Děti z tanečního kroužku

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Počteníčko

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Návštěva hasičů

Návštěva ZŠ

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Loučení se sportovkami

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Výlet do ZOO Olomouc

Přírodovědná vycházka Kapříků

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Počteníčko

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sluníčka na výletě do Bělé

Závěrečné vystoupení tanečního kroužku

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Muzikoterapeutická pohádka – „Příběh starého dubu“

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Rozloučení se školním rokem

Karnevalový průvod městem

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Návštěva městské policie v MŠ

Přistání vrtulníku

Nebyly nalezeny žádné obrázky